Skip to content

BIOENERGIJA

Bioenergija (bios-gr. život) znači životna energija. Kao što ime kaže je životna energija direktno vezana za život. Životna energija je osnova života i životnih procesa, kao što su kretanje, mišljenje, osećanje i naravno zdravlje. Svi procesi , ne samo u čoveku, će se završiti bez nje.

Bioenergija kao osnova života predstavlja frekvenciju koja radi iza fizičkog tela i omogućava atomima da budu aktivni i da se izgrade u molekule , molekuli u ćelije, ćelije u organe, mišiće, kosti, itd. Tako bioenergija omogućava telu, organima, ćelijama i atomima da funkcionišu , da žive i obavljaju svoj posao, usmerava procese u našem telu, koordinira ih, daje im prirodan ton, a taj ton zdravlja čuva telo u optimalnom stanju.

Sve dok se životna energija u organizmu nesmetano kreče i putuje do različitih organa i tkiva, čovek je zdrav. Ako u telu dodje do zastoja ili je put energije onemogučen, s vremenom dolazi do energetskog disbalansa. Energetski disbalans, višak ili manjak energije je preduslov za nastanak različitih bolesti.

Života energija u sebi nosi život i  kompletne informiracije od sile, koja nas je stvorila. Lekovita informacija u njoj omogucava lecenje svake bolesti. ( Z. Domančić) 

Glavna osobina bioenergije je Sintropija. Sintropija je osobina žive materije, živih organizama i života samog. Sila harmonizuje i uređuje odnose između različitih delova ( atomi, molekuli, čelije,…) i omogucava njihovu gradnju, povezivanje, sjedinjenje i harmonično delovanje kao organizovane celine (telo)

Svako živo biće, pa tako i Čovek puni se sa bioenergijom, životnom snagom! Ona je osnova sila, koja omogucava kretanje atoma, daje informaciju kako ce se atomi dalje graditi u viši nivo stvaranja, kompleksnije strukture, u saradnji, koja je brez vremena i prostora

 

BIOENERGIJA PUNJENJE

Energijsko punjenje i delovanje u telu izvodi se automatski, ali po zakonima ili principima, koji su fizičke (telesne), umske (moralne), osečajne, duševne i duhovne prirode. Bazirano na telesnoj kondiciji, frekvenciji mozga, moralno-etičkom vaspitanju, načinu razmišljanja, odnosu prema sebi, drugima i životu, te načinu života, čovek sam sebi kreira koliko energije može dobiti, kako će energiju dobiti, šta će s njom činiti i kako če je dati. Količina energije, koju ima osoba i oblike koje stalno upotrebljava, deluju na njene osobinu. Sve posledice su vidljive na fizičkom nivou i na fizičkom telu. Svako blagostanje, zdravlje ili bolest možemo pripisati prošlim delanjima, koja su povezana sa našim načinom razmišljanja, delovanjem u životu.

Bioterapija, Bioenergija, Bioterapija Srbija, Beograd, Bioterapija po metodi Zdenka Domančića, Bioterapija Rok Mitić

https://bioterapija.rs/