Skip to content
Home » Blog » Bioenergetičar

Bioenergetičar

  • by
Bioenergeticar, bioterapeut

BIOENERGETIČAR

Ko je Bioenergetičar? Šta je Bioterapeut? Šta je Bioenergija?  Da li Bioenergetičar zaista ima posebnu energiju, posebnu moć? Da li Bioterapeut vidi i oseća sve što se dešava kod svake osobe? Može li Bioenergetičar predvideti budućnost i videti prošlost?

U svakodnevnom govoru često se koristi naziv Bioenergetičar, za koga se smatra da je osoba sa posebnom energijom, koju poseduje u tolikoj količini da mora da je prenese drugim ljudima. Takođe se često veruje da je ta energija rezervisana za odabrane pojedince i da je obični ljudi nemaju ili je imaju tako malo da je ne mogu prenijeti na druge ljude. Da li je to zaista tako?

Da bismo znali ko je Bioenergetičar, prvo moramo znati šta je Bioenergija.

ŠTA JE BIOENERGIJA?

Bioenergiju čine reči „Bios“ i „energija“, što označava životnu energiju. Bioenergija daje život svakom biću. Poseduju je sva živa bića, jer im omogućava život i funkcionisanje. Prema tome, za Bioenergetičara mogli bismo imenovati svako živo biće. Bilo da je čovek, biljka ili životinja, svako biće poseduje i koristi životnu energiju. Svako živo biće se neprestano snabdeva životnom energijom, prima je i prenosi u svakom trenutku svog delovanja. Svako živo biće je u stalnoj energetskoj interakciji sa izvorom Bioenergije, kao i sa drugim bićima.
Dobijamo energiju od drugih bića, a takođe je dajemo u svakom trenutku svog života, bili mi toga svesni ili ne.

Bioenergija uticaj na zivot, Bioenergetičar
Bioenergija nosi informacije o životu!

KAKO SE ŽIVO BIĆE PUNI BIOENERGIJOM?

Punjenje tela Bioenergijom odvija se automatski. Celo naše telo se neprestano snabdeva i hrani životnom energijom. Kada stojimo, naš uspravan položaj omogućava dinamički protok sa frekvencijom od 8Hz, što predstavlja rezonantnu frekvenciju naše planete. Kao rezultat, funkcionisanje svih naših organa postaje aktivno. Dopunjavanje energije telom odvija se i iz Zemlje i iz svemira. Sila koja se spušta iz svemira u Zemljino magnetno jezgro omogućava kosmičkoj energiji da prodre u ljudsko telo od vrha glave. Druga sila, stvorena rotacijom Zemlje podiže se nagore, omogućavajući Zemljinoj energiji da uđe kroz kičmenu bazu. Budući da se naša planeta neprekidno okreće, energija iz svemira i energija sa Zemlje ne ulaze u telo ravno, već u zakrivljenoj liniji, poput spirale. Tako formirane linije vrlo su slične dvostrukoj zavojnici lanca DNK, s tim što jedan kraj predstavlja kosmičku, a drugi kraj Zemljinu silu. Dok energije putuju telom duž kičme, one se na određenim mestima dodiruju i prepliću. Kontakti deluju kao energetski centri, koji se još nazivaju čakrama na Istoku.

Bioeenergija - punjenje, Bioenergetičar
Punjenje tela Bioenergijom

Ono što je za čoveka važno je količina energije koju ima i protok te energije. Pretpostavlja se da  je frekvencija usklađena sa frekvencijom Zemlje.

Često se, međutim, dešava da ljudi, uglavnom zbog neprirodnog načina života, izgube osnovni kontakt sa prirodnim punjenjem tela i energiju počnu tražiti negde drugde. Počinjemo nesvesno i „na silu“ da ispunjavamo druga bića, druge ljude. Često se koristi izraz „ljudi sa negativnom energijom“ ili „negativni ljudi“. U Bioterapiji, međutim, ne razlikujemo pozitivnu i negativnu energiju, jer životna energija kao takva postoji samo jedna. Međutim, postoji princip davanja i uzimanja energije, kao i ljudi koji nam daju ili ljudi koji uzimaju našu energiju.

NEGATIVNI LJUDI

Ljudi često završe u stanju energetskog nedostatka zbog hroničnog stresa i neprirodnog načina života. Ako ovo dugo nedostaje i nismo u mogućnosti da to nadoknadimo na prirodan način, telo i um počinju da traže prečice i ono što je čoveku „pri ruci“. Kod osobe koja je dugo bila energetski oslabljena, možemo govoriti o energetskom deficitu. Ljudi koji su u deficitu sa energijom često pronađu drugu osobu radi punjenja energije i ponašaju se kao „energetski vampiri“ dok energiju druge osobe uzimaju „na silu“, ali nesvesno.

Hronično deficitarni ljudi izgubili su osnovni kontakt sa univerzalnim punjenjem i „podsvesno“ su počeli da koriste druge ljude. Često kada takozvani „Energetski vampir“ bude uhvaćen, on vas ne pušta lako. Pogrešno je unapred shvatati da su energetski vampiri loši ljudi. Često se dešava da su ljudi u srcu dobri, samo energetski iscrpljeni i zato deluju na određeni način koji im omogućava da prežive.

Kada smo u blizini negativnih ljudi često se osećamo nelagodno, nervozno. Osećamo različite senzacije u abdomenu, nogama, glavi, grlu, plućima. Posle boravka ili razgovora sa njima osećamo se isprano, kao da nam je neko popio svu energiju. Negativni ljudi su često pesimistični, tema razgovora su obično negativne informacije, a s druge strane, debata je često vezana za „JA, JA, JA“. To su često i ljudi koji neumorno zastupaju svoju tačku gledišta, iako greše.

Ljudi sa energetskim deficitom često su bledi, istrošeni, a boja kože čak može ići i do bledo sive. Telo je retko kad zdravo, vitalno. Osećamo se nervozno i napeto oko njih. Nakon razgovora s takvom osobom osećamo se pod stresom, neusredsređeno, iscrpljeni i potreban nam je odmor,                                          rekreacija ili neko alkoholno piće da se opustimo.
Bioeenergija - Aura, Bioenergetičar
Različita stanja energetskog sistema

POZITIVNI LJUDI:

Pozitivne ljude doživljavamo kao one koji nam daju energiju. Takođe ih obično doživljavamo kao tople, prijatne, smirene, srećne. Obično se osećamo dobro oko njih i njihovo društvo nam često nikad nije dovoljno. Boja lica je zdrava, može biti i sa crvenim obrazima. To su obično ljudi koji stvari vide pozitivno i ne govore samo o sebi i tako u neznanju skreću pažnju samo na sebe. Obično su priče koje pričaju pozitivno zasnovane, njihov pogled na stvari realan i optimističan.

KO JE BIOTERAPEUT?

Bioterapeut je osoba koja koristi bioenergiju kao veštinu za potrebe prenosa na drugu osobu i uspostavljanja procesa samoizlečenja u čoveku. 

U osnovi, Bioterapeut je bioenergetičar sa regulisanim biopoljem. Bioterapeut nema višak energije, niti ima premalo. Njegovo energetsko polje mora biti u ravnoteži, a frekvencija u harmoniji sa prirodom. Kao rezultat zdravog tela, uma i duha (biopolje), ono je u stanju fluidnosti koje mu omogućava da prenese Bioenergiju na drugo živo biće. Stoga je preduslov za dobrog Bioterapeuta zdrav duh u zdravom telu. Samim tim i zdravo energetsko polje. 

Glavne osobine dobrog Bioterapeuta su pre svega moral i etika. Biti dobra osoba u srcu koja želi da pomogne drugima. 

Dalje, bioterapeut je pojedinac koji se profesionalno bavi bioterapijom i koji ima znanje o tome kako da koristi bioenergiju u svrhe lečenja. Dobar učitelj, mentor koji vas upoznaje sa tehnikom i specifičnostima profesije neizostavna je potreba osobe koja želi aktivno da se bavi bioterapijom. Važno je kako vam se profesija predstavlja, i koje tehnike Bioterapeut koristi i koje pristupe koristi.

Ljubav prema pevanju ne znači da će pojedinac biti profesionalni pevač. Svako može da peva, a da li će neka osoba biti profesionalni pevač, to je stvar talenta, odluke i profesionalnosti.

Zanimanje bioterapeuta zasniva se na ispravljanju deficita u energetskom sistemu pojedinca koji se manifestuju kao fizički problemi ili bolesti. Bioterapeut leči telo kako bi telo samo zacelilo. Rad se zasniva na saradnji sa zvaničnom medicinskom strukom i ne zamenjuje rad službene medicine. Generalno, Bioterapeut se ne bavi dijagnozom ili otkrivanjem problema pojedinca i to prepušta radu medicine.

Posao Bioterapeuta zasnovan je na pomaganju osobi sa zdravstvenim problemom, sa dijagnozom medicinske struke, da ojača telo energetskim punjenjem. Telo, s druge strane, ima svoje sposobnosti lečenja i regeneracije. Takođe, može joj pomoći sa opšteprihvaćenim savetima o zdravom načinu života, šta da radi kako bi sebi dozvolila promenu u svakodnevnom životu koja će joj doneti dugoročno blagostanje u zdravlju. Međutim, zadatak Bioterapeuta nije da dijagnostikuje, detektuje, gleda u prošlost i predviđa budućnost. To spada u delatnost drugih ljudi.

Ljudi su živa bića i tako osetljivi i po prirodi mogu da otkriju i osete probleme pojedinca, ali ozbiljni Bioterapeuti to ne rade po samoj prirodi posla. Postoje i pojedinci koji imaju prirodnu sposobnost da vide energetsku sferu našeg bića, čak i ljudi koji imaju proročanske sposobnosti, ali sve ovo nema direktne veze sa Bioterapijom. Kao što imamo različite specijalizacije u medicini, tako imamo i različite specijalizacije i profesije u okviru energetskih nauka. Međutim, mešanje različitih pristupa i znanja nije poželjno.

BIOENERGETIČAR

Leave a Reply

Your email address will not be published.