Skip to content

ROK MITIĆ

Rok Mitić Bioenergija Bioterapija

Rok Mitić pasionirani je zagovornik zdravog i prirodnog načina života. Diplomirao je na Fakultetu za sport u Ljubljani. A sa bioterapijom se sa uspehom bavi više od 15 godina. 

U svojoj praksi susreo se sa više hiljada pacienata širom sveta i pokazao se kao efikasan terapeut i na najtežim oblikama bolesti sadašnjice. 

U njegovoj bioenergetskoj praksi mentorirao je i nekoliko učenika i svi koji su prošli doobuku kod njega postali su dobri terapeuti. 

 

Rok Mitić Bioenergija Bioterapija

Rok Mitić diploma Zdenko Domancic bioenergija bioterapija
Rok Mitic in Zdenko Domančić diploma bioenergija bioterapija

Rok Mitić u kratko opiše svoj bioenergetski put sa rečima: 

Rođen 1982. u Ljubljani. Kao student Fakulteta sporta, upoznao sam Zdenka Domančića i njegovu metodu 2004. godine, i ubrzo pronašao svoju ulogu, shvatio šta želim da radim u životu, koje principe želim da gajim i kako želim da stvaram.

Diplomirao sam 2009. godine na Fakultetu sporta sa temom Alternativni pristupi u rehabilitaciji. U periodu pre i posle diplome na fakultetu aktivno sam se bavio Bioterapijom po metodi Zdenka Domančića, a 2013. sam kod Zdenka Domančića i diplomirao. Godine 2015. stekao sam licencu za primenu metode.

Energetski pristup fizičkom životu i radu moja je specifičnost, koju ugrađujem u svoj svakodnevni rad i život. Negujem realan pristup životu i stav da živimo u fizičkom univerzumu koji je deo energetskog sveta. Svest o oba pola stvarnosti donosi holistički pogled na sam život.

Živimo u fizičkom univerzumu i deo smo njega. Ovo je naša stvarnost i naš život. Međutim, naš svet i naše telo prožeti su Životnom Energijom od koje zavisi naš opstanak. Čovek živi i odgovoran je za postupke u fizičkom svetu. Svaka teorija suptilnog (energetskog), mora odgovarati stvarnom stanju fizičkog sveta i ne sme biti sama sebi cilj.

Svest o energetskom nivou života pruža novo polje razvoja u svakodnevnom životu, zdravlju i sportu. Svakodnevno smo energetski povezani sa svetom, okruženjem u kojem živimo, ljudima sa kojima se družimo, poslom koji radimo. Energetsko stanje i ravnoteža direktno su povezani sa zdravstvenim stanjem, a poremećeno stanje se može ispraviti dodavanjem i raspoređivanjem energije živog bića.

Rok Mitić

Licenca po metodi Zdenka Domančića

Rok Mitić Bioenergija Bioterapija